Back

Seksyen Kecemasan dan Wad

Unit Kecemasan Pusat Kesihatan Universiti beroperasi 24 jam sehari, Unit ini Dilengkapi dengan alatan bagi tujuan life-support sebelum sesuatu kes dirujuk ke hospital. Dengan adanya perawatan awalan ia dapat mempercepatkan dan mengurangkan kadar kecederaan sesuatu kes

Di samping itu juga bagi warga yang menerima rawatan boleh berehat dibilik yang disediakan bagi tujuan pemonitoran kakitangan perubatan supaya pesakit benar-benar stabil untuk dibenarkan keluar, dengan itu status keadaan pesakit dapat dipantau sebaiknya ia tiba sehingga mereka keluar dari Pusat Kesihatan.

Bagi kes-kes yang hadir selepas waktu pejabat atau cuti, Perkhidmatan On-Call juga tersedia kes-kes kecemasan. Bagi pelajar yang ingin mendapatkan rawatan boleh hubungi Felo kolej masing-masing atau berhubung terus ke talian utama selepas waktu pejabat bagi kes-kes kecemasan.

Skip to content