Back

Unit Pengimejan Perubatan

Unit Pengimejan Perubatan telah ditubuhkan sejak tahun 2011, dilengkapi dengan kemudahan unit x-ray am dan menggunakan sistem Computed Radiografi (CR). Unit ini menerima pesakit dalam UMT dan luar. Dilengkapi dengan kemudahan paparan x-ray secara digital dan dipaparkan didalam UMT sahaja, dapat memudahkan dan mempercepatkan proses pengimejan. Cadangan dimasa hadapan adalah bagi setiap pemeriksaan x-ray yang dirujuk luar unit ini akan melaksanakan konsep Filmless.

Unit Makmal

Perkhidmatan Makmal Klinikal adalah untuk membantu menentukan diagnosa dan menilai tahap kesihatan dengan melaksanakan ujikaji seperti yang dipohon oleh pengamal Perubatan melalui sistem MyMedic terhadap pesakit yang dirawat. Unit ini akan memastikan semua ujikaji makmal yang dilaksanakan di Pusat Kesihatan Universiti dapat disiapkan dalam masa satu hari kecuali 1 hingga 5 hari bekerja untuk ujian makmal luar. Unit makmal klinikal sentiasa memastikan segala peralatan makmal berada dalam keadaan ‘ready to use’ agar keputusan yang diperolehi adalah tepat dan jitu.

Selain itu, unit makmal klinikal juga menjalankan ujian pemeriksaan kesihatan (Routine medical Examination) kepada pelajar dalam dan luar Negara, komuniti luar dan staf serta tanggungan staf. Makmal Diagnostik amat penting dalam menyokong fungsi keseluruhan Pusat Kesihatan UMT.

Objektif

Antara ujian yang dijalankan adalah:

1

Ujikaji Hematologi

i) Complete Blood Count
ii) Kumpulan Darah
iii) Diascan Gula (Random & Fasting)
iv) Diascan Kolesterol
v) Diascan Asid Urik
vi) HbA1c*
vii) Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)*
2

Ujikaji Biokimia

i) Fasting Lipid Profile*#
ii) Fasting Blood Sugar*#
iii) Liver Function Test*
iv) Renal Function Test*
v) Prostate Specific Antigen*
vi) Blood Urea and Serum Electrolytes (BUSE)*
3

Ujikaji Air Kencing / Urin

i) Urine Full Examination (UFEME)
ii) Urine Albumin & Sugar
iii) Urine Drug
iv) Urine Pregnancy Test
4

Ujikaji Kit Pantas / Rapid Test

i) Hepatitis B Antigen & Antibody
ii) Hepatitis C
iii) Dengue NS1 & Antibody IgG IgM
iv) VDRL (Syphilis)
v) HIV Screening
vi) Malaria
vii) CoVID-19 Self-Test (Saliva)
viii) CoVID-19 & Influenza A/B Self-Test (Saliva)

*Ujikaji Yang Dilakukan Di Makmal Luar
Ujikaji Yang Memerlukan Berpuasa Sekurang-Kurangnya Selama 8-12 Jam Sebelum Sampel Diambil

Skip to content