Back

Seksyen Farmasi

Unit Farmasi Pusat kesihatan Universiti berfungsi sebagai pendispens ubat ubatan bagi setiap rawatan dan juga menguruskan aktiviti perolehan dan inventori bagi barangan pakai buang. Bagi memastikan pengurusan berjalan dengan baik, 3 orang Penolong Pegawai Farmasi dilantik bagi memastikan pelanggan menerima ubatan yang dipreskripsi dengan tepat, betul dan selamat tanda sebarang kelewatan. Objektif unit Perolehan dan Inventori adalah:

Objektif Unit

Skip to content