Back

Unit Pesakit Luar Pergigian

Bahagian Pergigian mula beoperas ipada tahun 2012 yanng terdiri daripada 2 orang pegawai pergigian dan 3 orang pembantu Pembedahan Pergigian. Bahagian ini menyediakan perkhidmatan pergigian primer kepada pelajar, staf, tanggungan dan pesara melalui perkhidmatan pencegahan, perawatan, pemulihan dan nasihat penjagaan yang berkesan kea rah memperbaiki dan meninggikan taraf kesihatan pergigian.

Di antara perkhidmatan pergigian yang disediakan adalah :

1

Pemeriksaan gigi (dental Examination)

2

Konsultasi (Consultation)

3

Rawatan pembuangan karang gigi (Scaling)

4

Rawatan mencabut gigi (tooth extraction)

5

Rawatan Tampalan gigi ( tooth filling)

6

Rawatan Salur Akar Gigi Hadapan (Root canal treatment)

7

Perkhidmatan Pengimejan (Intra oral x-ray)

8

Promosi Kesihatan Pergigian

Skip to content