UNIT FARMASI

Permanent link to this article: https://pku.umt.edu.my/?page_id=78

UNIT DISPENSARI

  Objektif Unit Dispensari: Menjamin ubat-ubat yang dibekalkan kepada pesakit adalah  bertepatan dengan preskripsi yang diterima. Menjamin semua ubat-ubat yang dibekal kepada pesakit diberi penerangan dengan jelas. Melayan pelanggan dengan baik, mesra, timbang rasa, hormat, bersopan dan secara profesional. Memberikan ubat yang terbaik kepada pesakit bagi menjamin kesihatan yang baik pesakit.