UNIT PEROLEHAN DAN INVENTORI

Unit Perolehan dan Inventori

Objektif Unit perolehan dan Inventori

  1. memastikan stok mencukupi ketika diperlukan.
  2. menjaga keadaan stok daripada rosak akibat dari faktor luaran.
  3. Menerima dan mengesahkan serta memperaku barangan yang dipesan oleh pembekal.
  4. Menyimpan stok di lokasi yang ditetapkan secara optimum.
  5. Membuat penyelenggaraan rekod setiap transaksi keluar masuk barang secara teratur dan sistematik.
  6. menguruskan proses pelupusan sekiranya barang dalam simpanan telah tamat tempoh.
  7. Memeriksa , dan mengenal pasti sebarang ketidakseragaman pengeluaran stok yang mana  menyebabkan berlaku barang tamat tempoh tanpa disedari.

Permanent link to this article: https://pku.umt.edu.my/?page_id=728