Return to SEKSYEN KESIHATAN DAN SOKONGAN KLINIKAL

UNIT MAKMAL PERUBATAN

    1. Makmal adalah satu unit sokongan yang membantu sistem unit kesihatan berjalan dengan lebih lancar. Makmal klinikal yang effisien adalah makmal yang dapat memberikan satu perkhidmatan yang tepat dan cepat selaras dengan mendokong perkhidmatan klinikal yang bereffisien.
    2. Unit Makmal Perubatan banyak membantu dalam proses perawatan kepada pesakit. Makmal perlu dilengkapkan dengan kelengkapan terkini bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah tepat dan cepat. Diagnosa sesuatu penyakit amat bergantung kepada keputusan makmal yang diperolehi.

 

 

TUGAS-TUGAS YANG DI JALANKAN

1.    Membantu melaksanakan ujian-ujian makmal yang diarahkan oleh Penolong Pegawai Perubatan / Pegawai Perubatan.
2.    Membantu dalam menyelaraskan keputusan ujian makmal dan menyediakan laporan / statistik.
3.    Membantu melaksanakan Program Kawalan Mutu (QC) – luaran dan dalaman.
4.    Membantu menganalisa data-data keputusan ujian kualiti luaran dan mengambil tindakan penambahbaikan jika perlu

Permanent link to this article: https://pku.umt.edu.my/?page_id=617