UNIT PROMOSI KESIHATAN PERGIGIAN

Promosi dan Pendidikan Kesihatan Pergigian

Perkhidmatan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian individu/masyarakat melalui penyampaian perkhidmatan pencegahan yang merangkumi perkara berikut:

  1.  Promosi kesihatan pergigian

 

Objektif Unit Promosi Pendidikan Kesihatan Gigi

  1. Memberikan pendedahan tentang penjagaan dan pencegahan masalah pergigian kepada warga kampus.
  2. Meningkatkan  tahap kebersihan mulut warga UMT.