OBJEKTIF PKU

OBJEKTIF PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

Menyediakan perkhidmatan perubatan dan kesihatan peringkat  primer kepada warga UMT bagi membantu mereka supaya dapat memberikan tumpuan dalam aktiviti pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan di UMT.

Comments are closed.