Return to SEKSYEN

SEKSYEN PERGIGIAN

Seksyen Pergigian Pusat Kesihatan Universiti, adalah satu seksyen yang baru ditubuhkan pada akhir tahun 2011. Seksyen Pergigian ini beroperasi dengan dua Pegawai Pergigian, dua orang Pembantu Pembedahan Pergigian dan seorang Atendan. Dengan kelengkapan yang serba baru serta terkini ia menjadikan Pusat Kesihatan lengkap dengan kemudahan perubatan untuk pelajar dan kakitangan UMT.

Seksyen Pergigian Pusat Kesihatan Universiti dijangka akan memulakan operasi sepenuhnya pada pertengahan tahun 2012. Pada masa sekarang, perkhidmatan pergigian yang dijalankan adalah pemeriksaan pergigian dan perskripsi ubat.

Permanent link to this article: http://pku.umt.edu.my/?page_id=621

UNIT PESAKIT LUAR PERGIGIAN

UNIT PESAKIT LUAR PERGIGIAN Seksyen Pergigian Pusat Kesihatan Universiti terletak di aras yang sama dengan Unit Pesakit Luar Pusat Kesihatan Klinik Pergigian PKU sudah mula beroperasi pada 2 Mei 2012 dan terdiri daripada dua Pegawai Pergigian dan dibantu oleh tiga (3) Pembantu Pembedahan Pergigian (DSA).. Warga UMT  iaitu Staf, tanggungan staf, pesara dan pelajar boleh …

UNIT PROMOSI KESIHATAN PERGIGIAN

Promosi dan Pendidikan Kesihatan Pergigian Perkhidmatan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian individu/masyarakat melalui penyampaian perkhidmatan pencegahan yang merangkumi perkara berikut:  Promosi kesihatan pergigian   Objektif Unit Promosi Pendidikan Kesihatan Gigi Memberikan pendedahan tentang penjagaan dan pencegahan masalah pergigian kepada warga kampus. Meningkatkan  tahap kebersihan mulut warga UMT.