SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Seksyen pentadbiran dan kewangan terdiri daripada 3 orang kakitangan iaitu seorang pembantu tadbir, pegawai pendaftar dan setiausaha pengarah. Bagi Seksyen Pentadbiran ia bertindak sebagai

 • Mengurus pentadbiran Pusat Kesihatan Pelajar
 • Menguruskan Surat Jaminan Rawatan Perubatan Hospital dan Surat Makluman Dekan
 • Menguruskan keperluan sumber manusia
 • Menguruskan permohonan cuti staf
 • Menguruskan stor peralatan pejabat
 • Menguruskan rujukan kes kepada pakar

manakala bagi seksyen kewangan pula

 • Menguruskan kewangan dan perbelanjaan
 • Menguruskan Panjar Wang Runcit
 • Menguruskan pembayaran bil hospital pelajar dan lain-lain
 • Menguruskan pendaftaran aset yang dibeli
 • Menjalankan pemeriksaan aset PKP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *