Mar 12 2018

(No title)

Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dengan Kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan IM4U akan menganjurkan Pertandingan Universiti Awam (UA) Bebas Denggi 2018 kepada semua IPTA yang akan berlangsung selama 2 minggu dan melibatkan 5 lokasi UTAMA UMT iaitu :

a) Bangunan Pentadbiran,
b) Fakulti,
c) Kolej kediaman,
d) Kuarters kakitangan,
e) Padang awam/rekreasi.

3. Pihak Pusat Kesihatan Universiti (PKU) selaku Urusetia memohon kerjasama pihak YBhg. Prof. Emeritus Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan untuk MELAKSANAKAN aktiviti gotong-royong di seluruh Pusat Tanggungjawab (PTj) masing-masing serentak pada tarikh di bawah.

Tarikh : 14 Mac 2018 (Rabu)
Bekalan ABATE (Racun jentik-jentik) boleh diambil di PKU pada 13.3.2018

Pakaian : yang bersuaian

Permanent link to this article: http://pku.umt.edu.my/?p=4383