Aug 29 2017

PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN PERUBATAN (RME) UNTUK PELAJAR BAHARU SESI 2017/2018 DAN PEMERIKSAAN KESIHATAN UNTUK PELAJAR YANG TERLIBAT DENGAN SURVIVAL LAUT

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita, Pusat Kesihatan Universiti akan memulakan perkhidmatan Pemeriksaan Perubatan (Medical Check Up/ RME) dan pemeriksaan kesihatan untuk pelajar yang terlibat dengan survival laut sepertimana ketetapan berikut ::

Pemeriksaan Perubatan (Medical Check Up/ RME)
Hari/ Tarikh : 11 September 2017(Isnin) sehingga 11 Oktober 2017 (Rabu)
Masa         : Bermula 8.00 pagi sehingga 6.00 petang
Tempat       : Pusat Kesihatan Universiti
Kehadiran    : 150 orang/hari

Pemeriksaan kesihatan Survival Laut
Hari/ Tarikh : 11 September 2017(Isnin) sehingga selesai
Masa         : Bermula 8.00 pagi sehingga 4.30 petang
Tempat       : Pusat Kesihatan Universiti
Kehadiran    : 150 orang/hari

Permanent link to this article: http://pku.umt.edu.my/?p=4145